Delete
Date # Tee Avg Gross Avg Net Avg +/- Par

Course: Trysting Tree Golf Club

Tue, June 19: Round 1 73 BLACK TEES - BOYS OPEN 77.2 74.2 +3.2
43 WHITE JR BOYS/BOYS 82.2 78.0 +7.0
19 ORANGE TEES-GIRLS/I GIRLS/PW 79.5 76.4 +5.4
24 GREY TEES - I BOYS 82.5 75.0 +4.0
159 All 80.3 75.9 +4.9
Wed, June 20: Round 2 72 BLACK TEES - BOYS OPEN 77.3 74.3 +3.3
22 WHITE JR BOYS/BOYS 83.5 76.8 +5.8
18 ORANGE TEES-GIRLS/I GIRLS/PW 83.0 74.2 +3.2
19 White - Girls Open 79.1 71.7 +0.7
24 GREY TEES - I BOYS 85.2 77.8 +6.8
155 All 81.6 75.0 +4.0
Tee # Date Avg Gross Avg Net Avg +/- Handicap

Course: Trysting Tree Golf Club

BLACK TEES - BOYS OPEN 73 Tue, June 19 : Round 1 77.2 74.2 +3.2
72 Wed, June 20 : Round 2 77.3 74.3 +3.3
145 All 77.3 74.2 +3.2
WHITE JR BOYS/BOYS 43 Tue, June 19 : Round 1 82.2 78.0 +7.0
22 Wed, June 20 : Round 2 83.5 76.8 +5.8
65 All 82.8 77.4 +6.4
ORANGE TEES-GIRLS/I GIRLS/PW 19 Tue, June 19 : Round 1 79.5 76.4 +5.4
18 Wed, June 20 : Round 2 83.0 74.2 +3.2
37 All 81.2 75.3 +4.3
GREY TEES - I BOYS 24 Tue, June 19 : Round 1 82.5 75.0 +4.0
24 Wed, June 20 : Round 2 85.2 77.8 +6.8
48 All 83.9 76.4 +5.4
White - Girls Open 19 Wed, June 20 : Round 2 79.1 71.7 +0.7